Juzuk 2 yang merangkumi baki surah al-Baqarah menekankan penyediaan kaum Muslimin untuk memikul tugas sebagai aqidah dan khalifah Allah di muka bumi.

Walaupun masih terdapat ayat-ayat yang menceritakan pendebatan dan pertelingkahan dengan musuh-musuh kaum Muslimin, namun terlihat jelas pokok perbicaraan juzuk yang mengisahkan ciri-ciri satu umat yang meneraju khilafah dan ciri-ciri keperibadiannya yang bebas dan berdiri sendiri – mempunyai kiblat sendiri, mempunyai undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengesahkan apa yang ada pada agama-agama Samawi ataupun mengatasi apa yang telah diberikan kepada agama-agama Samawi yang terdahulu.

Penekanan diletakkan dalam aspek kefahaman terhadap alam al-wujud dan hayat, hubungan mereka dengan Allah, fungsi mereka di muka bumi dan kewajipan mereka terhadap Allah, makhluk dan bumi.

“Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi; dan (pada) pertukaran malam dan siang; dan (pada) kapal-kapal yang belayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia; demikian juga (pada) air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta Ia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang; demikian juga (pada) peredaran angin dan awan yang tunduk (kepada kuasa Allah) terapung-apung di antara langit dengan bumi; sesungguhnya (pada semuanya itu) ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan Allah kekuasaanNya, kebijaksanaanNya, dan keluasan rahmatNya) bagi kaum yang (mahu) menggunakan akal fikiran.” (Ayat 164)

Dasar ketaatan adalah ketaqwaan dan keimanan,  bukanlah dengan memalingkan muka pada timur atau barat. Inilah jawapan kepada tindakan Yahudi yang memberi keresahan dan kekeliruan terhadapa hakikat taqwa kepada Allah yang sebenar.

“Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, dan hari akhirat, dan segala malaikat, dan segala Kitab, dan sekalian Nabi; dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya, – kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi; dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat; dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian; dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan, dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang Sabil. orang-orang yang demikian sifatnya), mereka itulah orang-orang yang benar (beriman dan mengerjakan kebajikan); dan mereka itulah juga orang-orang yang bertaqwa.” (Ayat 177)

Turut disebut adalah peraturan-peraturan amali dan lambang-lambang ta’abudi – 2 unsur yang menjadi landasan kehidupan umat Muslimin. Disebut undang-undang berkenaan qisas, peraturan wasiat, pernikahan, puasa, haji, berperang di bulan-bulan haram, arak dan judi serta undang-undang keluarga.

Akhir sekali, juzuk ini menyentuh aspek hubungan antara jihad dengan jiwa dan harta benda – disimbolkan melalui kisah Bani Israel dan Nabi Musa:

“Tidakkah engkau ketahui (wahai muhammad), tentang (kisah) ketua-ketua dari Bani lsrail sesudah (wafatnya) Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: “Lantiklah seorang raja untuk kamu, supaya boleh kami berperang (bersama-sama dengannya) pada jalan Allah” Nabi mereka menjawab: “Tidakkah harus, jika kamu kelak diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang?,” Mereka berkata: “Mengapa pula kami tidak akan berperang pada jalan Allah, sedang kami telah diusir dari kampung halaman kami, dan (dari) anak-anak kami?” Maka apabila perang itu diwajibkan atas mereka, mereka membelakangkan kewajipan itu, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang zalim.” (Ayat 246 dan seterusnya)

Rujukan: Syed Qutb – Fi Zilalil Quran

Oleh:
Fakhruddin Afif Fauzi
Ketua Biro Belia
ISMA Alor Setar

Categories: DakwahJuzuk

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.