UNTUK memberi kefahaman kepada bukan Islam terhadap PAS, PAS dalam Muktamar ke-57 nya baru-baru ini telah menukar slogannya daripada negara Islam kepada ‘Negara Berkebajikan’. Ekoran daripada itu banyaklah pandangan dan komen daripada pelbagai pihak khususnya UMNO yang mempertikaikan tentang pendirian PAS tersebut. Jawapan Timbalan Musyidul Am PAS, Datuk Haron Din telah menyatakan bahawa Negara Berkebajikan PAS adalah jauh berbeza daripada UMNO. la berlandaskan kepada al-Quran, negara yang mendapat kebajikan di bawah keampunan Allah bukan berdasarkan kepada rasional akal yang dibuat mengikut hati sebagaimana BN. Bagaimana pandangan Presiden Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA), Ustaz Abdul­lah Zaik Abdul Rahman terhadap jawapan PAS tersebut. Bagi mengetahui jawapannya, ikuti bualbicara wartawan akhbar Siasah KALSUM AHMAD bersama beliau menerusi telefon.

Siasah: Apa komen ustaz tentang Negara Berkebajikan yang diimpikan oleh PAS dengan Neg­ara Kebajikan yang dikatakan oleh BN?

USTAZ ABDULLAH ZAIK: Dalam hal ini saya tidak boleh beri pandangan khusus kerana PAS sendiri belum lagi keluarkan buku hijau tentang takrif sebenar tentang Negara Berkebajikan ini. Yang ada sekarang hanyalah melalui ucapan dasar sewaktu muktamar ke-57 baru-baru ini serta apa yang bo­leh saya lihat di negeri-negeri di bawah pentadbiran Pas.

Dalam hal ini apa yang boleh saya berikan pandangan, PAS dilihat lebih ‘soleh’ berbanding UMNO. Soleh di sini pada pandangan saya adalah lebih baik, lebih amanah, kurang penyelewengan baik dari segi dasar ataupun peribadi para pemimpinnya.

Saya tidak kata semua pemimpinnya ama­nah tetapi kalau dilihat di negeri-negeri di bawah pentadbirannya penyelewengan dari segi pentadbiran atau rasuah adalah lebih rendah.

Bagaimana pula pandangan Ustaz ten­tang istilah kebajikan?

Istilah ini biasa dalam politik. Kebajikan sudah lama dibincangkan oleh sistem kapitalis dan sosialis sejak abad ke-19 lagi. Kebajikan telah menjadi pengimbang di antara kedua-dua sistem.

Dalam sejarah, sistem kapitalis mementingkan kebajikan kerana untuk mengelak rungutan daripada pihak pekerja buruh. Sosialis pula menjadikan kebajikan sebagai dasar peijuangan mereka membela nasib pekerja yang ditindas majikan.

Dalam persaingan ini, dilihat tiada beza kebajikan yang diperjuangkan mereka. Semua pihak cuba memenuhi tuntutan kebajikan tetapi mungkin ada perbezaan dari segi pelaksanaan yang berdasarkan kepada kredibiliti dan kejujuran pemimpin.

Golongan pemerintah perlu memberi keba­jikan dan memenuhi kehendak rakyat jika mahu terus dipilih sebagai pemerintah.

Menurut Datuk Haron Din, Negara berkebajikan yang dikehendaki oleh Pas adalah berlandaskan kepada al-Quran dan bukan berdasarkan kepada rasional akal, yang dibuat mengikut hati. Pendek kata ne­gara yang mendapat kebaji­kan di bawah keampunan Allah?

Dalam konteks Paka­tan Rakyat, PAS melaungkan negara ‘berkebajikan’ sama tetapi dengan merujuk kepada hasrat Islam. Dalam hal ini, Pas ada kemunasabahan syiling kepada negara Islam kerana PAS mengimplikasikan dasar Is­lam.

Tetapi sejauh mana PAS boleh meninggikan syiling pelak­sanaan dasar Islam dalam perundangan, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan, politik dan lain-lain dalam negara, inilah yang masih belum dapat dipastikan.

Mengapa ia tidak dapat dipastikan? Jawa­pannya ialah kerana menegakkan negara Is­lam bukan dasar perjuangan dalam Pakatan Rakyat.

Bagi saya, negara ‘berkebajikan’ yang mendapat keampunan Allah yang cuba diterangkan oleh PAS sebagai Baldatun Toiyibatun wa Rabbun Ghafur bergantung kepada sejauh mana PAS boleh merealisasikan sebuah pemerintahan yang melaksanakan syariah Al­lah dalam segenap aspek kehidupan dan melahirkan masyarakat yang patuh kepada Allah.

Sejauh mana ustaz melihat negara berkebajikan ini dapat dilaksanakan oleh PAS?

Dalam konteks persepakatan PR dan resolusi-resolusi pakatan sebelum ini, pelak­sanaan Islam dan negara Islam bukan agenda yang disepakati.

Dalam hal ini, kita perlu melihat di masa depan, bagaimana PAS menghadapi situasi dalam PR dalam perjuangannya menjadikan negara yang mendapat keampunan Allah kerana negara tersebut perlu laksanakan Islam sepenuhnya dalam segenap aspek.

Kesimpulannya, isu yang lebih utama ialah, sejauh mana PAS dapat mengembalikan referencekehidupan dan pemerintahan Islam dan mengangkat syiling sekularisme dan pemerintahan yang juga menjadi dasar PR.

Sumber: Akhbar Siasah, Bilangan 0270 (24-30 Jun 2011)

Categories: Artikel

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.