Pemuda ISMA (PEMUDA) ialah salah satu biro di bawah ISMA yang berperanan menggembleng pemuda dari pelbagai latar belakang, kepakaran dan pengalaman ke dalam satu wadah yang komited membangun agenda-agenda pembangunan jatidiri dan sahsiah berteraskan Islam yang syumul.

Antara program-program PEMUDA ialah Ekspedisi Gua Gunung Keriang, Futsal Mingguan, Perkhemahan Pemuda, Konvoi Motosikal Bebaskan Al-Aqsa dan banyak lagi.

“Berani, Bebas, Profesional”