Pentadbiran undang-undang Islam dikendalikan oleh Majlis Agama Islam Negeri Kedah (MAIK) yang diwujudkan di bawah kuasa Sultan.

Pentadbiran melibatkan hal-hal berkaitan perundangan syariah, baitulmal, khairat, muallaf, pengawasan pengajaran agama Islam dan pendaftaran sekolah agama Islam.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.