Negara Islam ideal

Model negara Islam paling ideal ialah negara Islam Madinah pada periode terakhir sebelum kewafatan baginda Rasulullah s.a.w. Pada masa itu setiap orang Islam melengkapi orang Islam yang lain. Orang Is... Read More