Objektif

  1. Memantapkan kefahaman ahli serta masyarakat bagi melahirkan pimpinan di masa depan
  2. Mengangkat kesedaran peri pentingnya pembinaan keluarga
  3. Membentuk remaja ke arah membangunkan potensi intelektual, fizikal dan spiritual
  4. Membimbing pemuda menjadi individu muslim berketrampilan dan bertanggungjawab terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara
  5. Menyediakan, menerbitkan dan menyalurkan maklumat-maklumat yang melibatkan kepentingan ahli dan masyarakat melalui saluran media yang dibenarkan
  6. Mewujudkan pusat-pusat pendidikan dan latihan ke arah meningkatkan taraf sosio ekonomi ahli dan masyarakat
  7. Membantu masyarakat dari segi kebajikan dan aspek kemanusiaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.